Idea

Program LATO W TEATRZE, promując prowadzone w nowoczesny i atrakcyjny sposób teatralne działania edukacyjne, udowadnia, że teatr może być medium ważnym dla młodych ludzi. Instruktorzy podejmują istotne dla młodych tematy, pozwalają im mówić ze sceny o bliskich im sprawach. 

Każdy projekt ma charakter autonomiczny. O tematyce i formie artystycznych działań, o wyborze metod pracy teatralnej decydują osoby zaproszone do współpracy przez wnioskodawców, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczestników. Zajęcia mogą prowadzić etatowi pracownicy instytucji, członkowie grup teatralnych, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, artyści, studenci szkół artystycznych oraz muzycy lub dziennikarze.

Instytut Teatralny w ramach programu LATO W TEATRZE wydzielił moduł LATO W TEATRZE +, przeznaczony dla beneficjentów, którzy realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Zapraszamy doświadczone ośrodki do przygotowania projektów – wniosków na dwutygodniowe warsztaty, kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży odbywające się podczas wakacji – we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która nie ma doświadczenia w pozyskiwaniu grantów i dotychczas nie brała udziału w programie LATO W TEATRZE. Dzięki artystycznemu spotkaniu dwóch ośrodków, możliwa będzie wymiana doświadczeń między nimi. Wnioskodawca oraz partner przygotowują wspólnie zgłoszenie do projektu.

W wyniku spotkania przedstawicieli obu stron wypracowują temat oraz ramy działania, przygotowują wspólny budżet projektu. Wnioskodawca jest liderem projektu – składa wniosek w imieniu partnerstwa, otrzymuje ewentualne dofinansowanie i dysponuje nim w porozumieniu i w uzgodnieniu z partnerem oraz zajmuje się rozliczeniem projektu. Partner deleguje ze swoich współpracowników co najmniej dwie osoby, które biorą udział w całym przebiegu projektu. Zadaniem partnerstwa jest znalezienie miejsca w projekcie dla instytucji doświadczonej oraz mniej doświadczonej,  przekazywanie wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą w praktyce, umożliwienie artystycznego spotkania dwóch ośrodków oraz przygotowanie partnera do samodzielnego złożenia wniosku w kolejnej edycji programu.

Program Lato w teatrze jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Dział Pedagogiki Teatru
:+ realizuje Konkurs im. Jana Dormana
:+ prowadzi portal Teatroteka Szkolna
:+ współprowadzi studia podyplomowe Pedagogika Teatru (z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
:+ organizuje konferencje i warsztaty, prowadzi badania dotyczące edukacji teatralnej 

CO ROBIMY?
:+ pracujemy nad jakością teatralnych działań edukacyjnych
:+ wspieramy nauczycieli, animatorów, edukatorów w ich rozwoju
:+ promujemy idee pedagogiki teatru:
• uczenie się przez doświadczenie przy wykorzystaniu języka teatru
• podmiotową pracę z ludźmi, uwzględniającą ich potrzeby, zainteresowania i wartości
• krytyczne myślenie, które pozwala spojrzeć na zjawisko lub problem z wielu perspektyw
• wzmacnianie poczucia sprawczości i efektywnej komunikacji

www.instytut-teatralny.pl

Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.