O programie

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego najważniejszym elementem jest konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chciałyby zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem spektaklu. Najciekawsze projekty wybrane przez Komisję Ekspertów otrzymują dofinansowanie, które wynosi maksymalnie 40 000 złotych. W ramach programu został wydzielony moduł LATO W TEATRZE +, przeznaczony dla beneficjentów, którzy realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Zapraszamy doświadczone ośrodki do przygotowania projektów – wniosków na dwutygodniowe warsztaty, kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży odbywające się podczas wakacji – we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która nie ma doświadczenia w pozyskiwaniu grantów i dotychczas nie brała udziału w Lecie w teatrze.

REGULAMIN PROGRAMU

Dodatkowo, w ramach programu organizowane są objazdy spektakli prezentowanych w namiocie cyrkowym i towarzyszące im działania edukacyjne oraz warsztaty w ramach Szkoły Pedagogów Teatru i ewaluacje. Szczegóły dotyczące składowych elementów programu, znajdują się na poświęconych im podstronach.

Program Lato w teatrze powstał w 2008 roku i jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. W tym roku realizujemy 11. edycję programu. 

Dział Pedagogiki Teatru
:+ realizuje Konkurs im. Jana Dormana
:+ prowadzi portal Teatroteka Szkolna
:+ współprowadzi studia podyplomowe Pedagogika Teatru (z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
:+ organizuje konferencje i warsztaty, prowadzi badania dotyczące edukacji teatralnej 

CO ROBIMY?
:+ pracujemy nad jakością teatralnych działań edukacyjnych
:+ wspieramy nauczycieli, animatorów, edukatorów w ich rozwoju
:+ promujemy idee pedagogiki teatru:
• uczenie się przez doświadczenie przy wykorzystaniu języka teatru
• podmiotową pracę z ludźmi, uwzględniającą ich potrzeby, zainteresowania i wartości
• krytyczne myślenie, które pozwala spojrzeć na zjawisko lub problem z wielu perspektyw
• wzmacnianie poczucia sprawczości i efektywnej komunikacji

www.instytut-teatralny.pl

Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.