SWÓJ? OBCY? – TEATRALNY TEREN BADAŃ

Realizator: Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju "Innowatorium"

Miejsce: Spółdzielczy Dom Kultury, ul Hubala 5 w Pruszkowie

Termin warsztatów:  10 – 23 lipca 

Terminy i miejsce pokazów: 24 lipca | godz. 15:00 - Sala widowiskowa Spółdzielczego Domu Kultury

                                                                25 lipca | godz. 18:00 - Sala widowiskowa Spółdzielczego Domu Kultury

Koordynatorki: Karolina Jastrzębska-Mitzner i Agata Gołąb

e-mail: swoj.obcy@innowatorium.org

Zapraszamy pruszkowską młodzież do teatralnego zbadania pojęć „swój” i „obcy” z dwóch perspektyw: „Ja – swój wśród obcych” oraz „Ja – obcy wśród swoich”. Z jednej strony odwołujemy się do doświadczenia bezpośredniego lub pośredniego konfrontowania się z osobami pochodzącymi z (szeroko rozumianych) innych kręgów kulturowych. Jakie emocje wywoła to w uczestnikach? Jak przekłada się to na ich życie codzienne? Z drugiej strony chcemy zapytać młodych pruszkowian, na ile swojsko sami czują się wśród rówieśników, rodziny, najbliższych, w swoim mieście.

Realizując warsztaty „Swój? Obcy? Teatralny Teren Badań” będziemy pracować technikami teatralnymi i dramowymi. Ponadto w programie pojawią się zajęcia tańca współczesnego i śpiewu, a także elementy warsztatów antydyskryminacyjnych.

Prowadzący warsztaty

Agata Gołąb

Absolwentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Jako trenerka i edukatorka współpracowała m.in. z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pruszkowie, Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Lokalna animatorka i badaczka opowieści o przeszłości Pruszkowa.

Karolina Jastrzębska-Mitzner

Absolwentka Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie. Trenerka i animatorka działająca na polu edukacji obywatelskiej, artystycznej, kulturowej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Forum Dialogu), instytucjami kultury (m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich, Dom Spotkań z Historią), szkołami.

Adam Gąsecki

Animator kultury specjalizujący się w działaniach teatralnych z ludźmi z różnych pokoleń i środowisk, związany z Fundacją Drama Way. Aktor w spektaklach teatru dramatycznego, fizycznego, zaangażowanego społecznie. Autor scenariuszy, reżyser. Trener dramy, edukator filmowy. 

Lena Rogowska

Trenerka równościowa, animatorka kultury, raperka. Współzałożycielka i członkini zarządu Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Pracuje w szkołach, ośrodkach dla uchodźców, zakładach poprawczych, szpitalach. Używa narzędzi facylitacyjnych i perfomatywnych (storytelling, rap, spoken word, video, muzyka, teatr), aby działać na rzecz integracji i przeciwdziałania i wykluczeniu społecznemu. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów artystyczno-społecznych i animacji kultury, m.in. Przygraniczni, Mnemotechniki, Audiostacja.Falenica. 

Hanna Jurczak

Tańczy kontakt improwizację i różne formy tańca improwizowanego od 8 lat. Współpracuje w projektach performatywnych z Fundacją Sztuka Ciała, Fundacją Artystyczną PERFORM, a w latach 2013-2015 z chórem eksperymentalnym „Gre Badanie”. Absolwentka rocznego treningu Świadomości Ciała opartego o Laban Bartenieff Movement Systems (A.Sokołowska). Jest również psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.