Spotkanie dla beneficjentów

Aktualność 20.07.2023
Spotkanie dla beneficjentów
SPOTKANIE W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Spotkanie przeznaczone jest dla bencicjentów 16.edycji programu w 2023 roku. 

Odbędzie się na zoom 29 sierpnia (wtorek) w godz. 12:00 - 14:00.  Będzie miało formę webinaru podczas któego koordynatorki programu: Joanna Krukowska-Gulik i Katarzyna Kotarska opowiedzą m.in. o rozliczaniu projektów, zaprezentują formularz rozliczenia finansowego i merytorycznego w Witkacu. Druga część spotkania będzie czasem na zadawanie pytań przez uczestników i uczestniczki.

 Dostęp do spotkania: 

https://zoom.us/j/92923582259 | Identyfikator spotkania: 929 2358 2259

Zapraszamy!