Wyniki konkursu grantowego 2023

Aktualność 02.05.2023
Wyniki konkursu grantowego 2023
Beneficjenci programu Lato w teatrze 2023 wybrani!

Do tegorocznej edycji programu złożono 178 wniosków. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 170 wniosków, które zostały poddane ocenie organizacyjnej i merytorycznej.

 Zespół Sterujący w po zapoznaniu się z 170 wnioskami zdecydował o przyznaniu dofinansowania 36 projektom: 30 w module Lato w teatrze6 w module Lato w teatrze+, przyznając łączną kwotę dotacji w wysokości 1 498 717,00 złotych.

W zakładce WYNIKI znajdziecie informacje o rozstrzygnięciu konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z listą beneficjentów programu w 2023 roku.