dla beneficjentów konkursu 2023

Trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla beneficjentów programu Lato w teatrze 2023

Termin: 19-21 maja 2023r

Miejsce: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, ul. H. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Prowadzące: Maria Babicka, Katarzyna Kotarska, Joanna Krukowska-Gulik, Magdalena Szpak, Anna Zalewska-Uberman

Już w dniach 19-21 maja 2023 odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla beneficjentów, w którym biorą udział liderzy i liderki zespołów realizujących projekty dofinansowane w programie Lato w teatrze 2023  (1 osoba reprezentująca jeden projekt), a w przypadku projektów realizowanych w ramach modułu Lato w teatrze+ także przedstawiciele/przedstawicielki ośrodka partnerskiego (1 osoba z każdego ośrodka). Informujemy, że ze względu na program spotkania i zaplanowane działania warsztatowe, nie ma możliwości, by jedna osoba reprezentowała więcej niż jeden ośrodek/projekt. Zapisanie się na szkolenie oznacza obecność na nim każdego z trzech zaplanowanych dni.

Zależy nam by w spotkaniu wzięły udział osoby odpowiedzialne za pracę zespołu realizującego projekt, ponieważ podczas szkolenia będziemy między innymi zajmować się pracą w zespole i wspieraniem zespołów Lata w teatrze. Przedstawimy nowy moduł rozwojowy, z którego będzie można skorzystać przed, w trakcie i po projekcie oraz przedstawimy osoby wspierające zespoły.

Celem spotkania jest także integracja, sieciowanie, wymiana doświadczeń, refleksji i inspiracji w gronie osób realizujących tegoroczne projekty Lata w teatrze. Zadbamy o to by poznać się nawzajem i opowiedzieć o swoich projektach, a także osadzić w założeniach programu.