Nabór w konkursie grantowym zakończony!

Aktualność 25.03.2024
Nabór w konkursie grantowym zakończony!

Nabór wniosków w 17. edycji konkursu grantowego został zamknięty. 

O rozstrzygnięciu Wnioskodawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we Wniosku. Lista wybranych Projektów znajdzie się również na stronie internetowej Instytutu oraz programu Lato w teatrze najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2024 roku.