Lato w teatrze to ogólnopolski program wspierający samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe w tworzeniu młodym ludziom okazji do doświadczania teatru w miejscu, w którym żyją.

Lato w teatrze bazuje na idei teatru jako formy spotkania. Program działa na rzecz rozwoju środowiska osób zajmujących się edukacją teatralną oraz animacją kulturalną i społeczną. Zaprasza tę grupę do poznawania pedagogiki teatru i namysłu nad jej funkcjonowaniem w działaniach skierowanych do społeczności lokalnych. Organizatorem programu jest Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Program Lato w teatrze składa się z trzech głównych części:

Konkurs grantowy – konkurs adresowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które chcą podczas wakacji zrealizować dwutygodniowe warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Celem warsztatów jest stworzenie osobom uczestniczącym warunków do budowania ich samodzielnej wypowiedzi scenicznej: podjęcie bliskich im tematów i wsparcie w szukaniu środków wyrazu dla ich przekazu. Na podstawie przesłanych wniosków Zespół Sterujący wybiera projekty, które otrzymują dofinansowanie działań. Wynosi ono maksymalnie 45 000 złotych. Beneficjenci biorą udział w spotkaniu poprzedzającym realizację projektu oraz mają możliwość udziału w warsztatach rozwojowych i korzystania ze wsparcia opiekuna zespołu projektowego.

Objazd spektakli w namiocie cyrkowym – w wakacje odbywają się objazdy spektakli familijnych prezentowanych w namiocie cyrkowym w małych miejscowościach w Polsce. W każdej miejscowości wydarzeniu towarzyszą działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Przy organizacji pokazów Instytut Teatralny nawiązuje partnerstwo z domami kultury, zaprasza je do tworzenia regionalnych sieci współpracy i udziału w warsztatach dla lokalnych kadr kultury i edukatorów.

Strefa Rozwoju – realizatorzy warsztatów i wnioskodawcy w konkursie grantowym oraz partnerzy objazdów mogą korzystać z działań i materiałów stworzonych z myślą o ich rozwoju. Jest to zachęta do zatrzymania się i namysłu nad własną pracą. Ta oferta skupia się przede wszystkim na dwóch obszarach: współpracy w zespole projektowym oraz refleksji nad pojęciami i ideami związanymi z pedagogiką teatru. Opracowane przez nas materiały i metody warsztatowe zapewniają koncentrację na indywidualnym kontekście, w którym działa każdy z ośrodków. Pozwala to efektywnie wykorzystywać czas szkoleń, warsztatów i spotkań. Dokładamy starań, aby każde z działań rozwojowych było też szansą dla nas na otrzymanie informacji zwrotnej i dopasowanie programu do potrzeb tworzącej go społeczności: osób uczestniczących w wydarzeniach i realizujących je. 

Szczegółowe informacje dotyczące elementów składowych programu znajdują się na poświęconych im podstronach. Zachęcamy do lektury.

Program Lato w teatrze jest realizowany ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W 2023 roku odbywa się jego 16. edycja.