Zespół programu Lato w teatrze jest częścią Działu Pedagogiki Teatru. Na fotografii kolejno członkinie Działu: Justyna Sobczyk, Magdalena Szpak, Emilia Malczyk, Maria Babicka (kierowniczka), Joanna Krukowska-Gulik i Katarzyna Kotarska. W dziale pracuje też nieobecna na fotografii Joanna Zawadzka. 


Zależy nam, by osoby zaangażowane w program –uczestniczące w nim i realizujące go – miały poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Jako zespół swoją rolę widzimy we wspieraniu beneficjentów konkursu grantowego i partnerów pokazów w namiocie cyrkowym w realizacji zadań, przed którymi stają – na wszystkich etapach pracy. Kibicujemy działaniom projektowym i chcemy budować program tak, by pozwalał rozwijać skrzydła. Zachęcamy do podejmowania prób, eksperymentowania i staramy się zapewnić bezpieczne warunki do poszukiwań. Interesują nas realne potrzeby, trudności i wyzwania pojawiające się w Lecie w teatrze. Stawiamy na bezpośredni kontakt z beneficjentami i partnerami, bo wiemy, że dzięki temu wspólnie możemy kształtować program, rozwijać środowisko pedagogicznoteatralne w Polsce oraz umożliwiać dzieciom i młodzieży dostęp do wartościowych form spędzania czasu wolnego.

Dotychczasowe edycje pokazują nam, że ogólnopolski program może pracować nie tylko na rzecz biorących w nim udział ośrodków, ale też tworzyć społeczność osób, którym bliskie są pedagogicznoteatralne wartości. Dbamy o jakość naszej pracy i dobre warunki do niej. Pozwala nam to czerpać z niej radość i rozwijać się. Dlatego zależy nam na zapewnieniu komfortu wszystkim, którzy współtworzą z nami ten program.

Zespół Lata w teatrze tworzymy obecnie we cztery – każda z nas odpowiada za koordynację innych obszarów programu.