Wspieracze i Wspieraczki czyli osoby wspierające zespoły beneficjentów Lata w teatrze

Zapraszamy beneficjentów konkursu grantowego do nowej formuły wsparcia dla zespołów prowadzących projekty. Powstała ona z chęci odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby realizatorów zgłaszane w sprawozdaniach i podczas realizacji projektów w ubiegłych latach. W szesnastej edycji Lata w teatrze kadra każdego projektu będzie miała możliwość pracy z jedną osób z grupy Wespieraczy_ek – jej zadaniem będzie diagnoza potrzeb rozwojowych zespołu i zaproponowanie adekwatnych do nich działań. Beneficjenci poznają Wspieraczy i Wspieraczki podczas majowego szkolenia – będzie to okazja do szczegółowego wprowadzenia w założenia tej formuły. Mamy nadzieję, że praca z nimii pozwoli zespołom projektowym otrzymać wsparcie dopasowane do ich doświadczeń, sytuacji i kontekstu, w którym działają.