Poniżej piszemy o działaniach, które zaplanowałyśmy dla Was w bieżącej edycji.

Zależy nam, aby program Lato w teatrze – oprócz tego, że umożliwia realizację kolonii/półkolonii dla dzieci i młodzieży – stwarzał okazję do rozwoju dla kadry projektów. W związku z tym co roku przygotowujemy szereg inicjatyw dla realizatorów i realizatorek.

W siedemnastej edycji Lata w teatrze beneficjenci są zobowiązani do uczestnictwa w trzech działaniach rozwojowych: w szkoleniu majowym i październikowej ewaluacji (oba są przeznaczone dla osób koordynujących projekty), a także do udziału w spotkaniach z osobą wspierającą (dla całego zespołu projektu). Ponadto oferujemy wszystkim zainteresowanym osobom należącym do kadr projektów całą paletę szkoleń online. Zapraszamy do zapoznania się z ich opisami.

Przygotowane przez nas inicjatywy rozwojowe wynikają z przeprowadzonych w ubiegłych latach ewaluacji programu, więc wierzymy, że będą odpowiedzią na Wasze potrzeby. Bardzo zachęcamy do zaangażowanego udziału w nich. Mamy nadzieję, że wesprą Was w latoteatralnych działaniach, ale też przełożą się na inne obszary pracy w polu edukacji i animacji. 

Pamiętajcie, że na każdym etapie realizacji programu możecie się zgłosićdo  koordynatorek Lata w teatrze, z dowolnym pytaniem/wątpliwością. 

WSPARCIE PRZEWIDZIANE W TEJ EDYCJI (szczegóły spotkań zawsze w aktualnościach):

SPOTKANIA DLA KORODYNATORÓW I KOORDYNATOREK PROJEKTÓW [UDZIAŁ OBOWIĄZKOWY]

  • SZKOLENIE MAJOWE

Głównym celem spotkania jest integracja w gronie osób koordynujących projekty oraz przygotowanie do realizacji półkolonii/kolonii. 

  • EWALUACJA

W ewaluacji biorą udział osoby koordynujące projekty. Zapraszamy je do namysłu nad przeprowadzonymi działaniami, wymiany refleksji w gronie beneficjentów oraz dzielenia się z nami rekomendacjami dla organizatorek programu.

WARSZTATY ONLINE DLA REALIZATORÓW I REALIZATOREK PROGRAMU LATO W TEATRZE  [UDZIAŁ DLA ZAINTERESOWANYCH]

Warsztaty fakultatywne dostępne dla osób z zespołów projektowych w tegorocznej edycji. Warsztaty odbywają się online za pośrednictwem platformy Zoom. Udział w nich jest bezpłatny i nieobowiązkowy. 

WSPÓŁPRACA Z OSOBĄ WSPIERAJĄCĄ [OBOWIĄZKOWA]

W Lecie w teatrze każdy zespół realizatorów może liczyć na indywidualne wsparcie dopasowane do jego potrzeb!  

To już druga edycja, podczas której zapraszamy kadry wszystkich projektów do współpracy z wyznaczoną osobą, która zadba o ich rozwój i jakość współpracy. Ta formuła powstała, by odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby realizatorów zgłaszane w sprawozdaniach. Osoba wspierająca ma za zadanie ułatwić członkom i członkiniom zespołu komunikację dotyczącą ich współpracy i priorytetów w projekcie. 

Ramy organizacyjne współpracy z osobą wspierającą

  • Każdy zespół odbywa trzy obowiązkowe spotkania z przydzieloną osobą wspierającą. 

  • Spotkania odbywają się na platformie Zoom.

  • Inicjuje je osoba wspierająca: pierwsza nawiązuje kontakt telefoniczny bądź mailowy i proponuje termin spotkania oraz przesyła link do Zooma. 

  • W spotkaniach uczestniczy cały zespół (wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu). Każda osoba powinna mieć komputer z dostępem do internetu, włączoną kamerą i mikrofonem oraz przebywać w dogodnej przestrzeni. Wymagany jest udział w całości spotkania.

  • Osoby z Waszego zespołu mogą otrzymać wynagrodzenie za udział w spotkaniach merytorycznych – pod warunkiem, że zaplanowaliście to w budżecie projektu i do ich czasu wpłynęła dotacja na Wasze konto bankowe.

  • Beneficjenci nie ponoszą kosztów współpracy z osobą wspierającą. 

Przy tworzeniu tego modułu towarzyszy nam przekonanie, że warto przyglądać się swojej pracy i rozmawiać o niej, by dbać o dobrostan wszystkich osób, z którymi współpracujemy (dzieci, młodzieży, współprowadzących …) oraz o jakość realizowanych działań. 

MATERIAŁY WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTÓW:

Dostęp do nagrania spotkania informacyjnego, które odbyło się 7 maja na Zoom i prezentacji z niego (Formalne i organizacyjne aspekty projektów: aktualizacja, podpisanie umów, obowiązki beneficjentów, harmonogram programu w 2024 roku: TUTAJ!

Podręcznik Kuratorium krok po kroku - publikacja która może wesprzeć w zgłoszeniu i organizacji wypoczynku do Kuratorium i przeprowadzenie go zgodnie z przepisami i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży: TUTAJ!

W Strefie Rozwoju prezentujemy także inne materiały, publikacje, filmy i nagrania, które mogą być wspierające w realizacji projektu: TUTAJ!​​​​​​​