Współpraca z domami kultury

Zależy nam, by docierać do różnych miejsc i nowych miejscowości.

Dlatego na początku każdego roku kalendarzowego wybieramy konkretne regiony, w których namiot jeszcze nie gościł. Poszukujemy wówczas ośrodków, które będą pełnić rolę liderów i nawiążą współpracę z innymi dwoma domami kultury, tworząc regionalną sieć. Przedstawiciele ośrodków współtworzących projekt w danym roku spotykają się na otwarcie i podsumowanie działań. Ponadto, przed wakacjami wspólnie z ośrodkami organizujemy warsztaty pedagogiczno-teatralne dla lokalnych edukatorów i odwiedzamy każdą miejscowość, by uzgodnić kwestie techniczne.