Do tegorocznej edycji programu złożono 178 wniosków. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 170 wniosków, które zostały poddane ocenie organizacyjnej i merytorycznej.

 Zespół Sterujący w składzie:

  1. Tomasz Daszczuk
  2. Katarzyna Kotarska
  3. Krzysztof Magdziak
  4. Kamila Majchrzycka – Szymańska
  5. Maciej Ogórek
  6. Anna Rochowska

po zapoznaniu się z 170 wnioskami zdecydował o przyznaniu dofinansowania 36 projektom: 30 w module Lato w teatrze6 w module Lato w teatrze+, przyznając łączną kwotę dotacji w wysokości 1 498 717,00 złotych.

Jednocześnie informujemy, że w maju czekają na beneficjantów dwa obowiązkowe spotkania:

  1. Obowiązkowe spotkanie informacyjne on-line dla beneficjentów dotyczące m.in. składania aktualizacji, harmonogramu programu, zaplanowanych form wsparcia, obowiązkowego szkolenia w maju odbędzie się dnia 11 maja 2023 roku o godz. 10:00 na zoomie pod linkiem  https://zoom.us/j/97711577046; Identyfikator spotkania: 977 1157 7046.
  2. Obowiązkowy wyjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 19-21.05.2023r. w Radziejowicach. Na szkolenie zapraszamy 1 przedstawiciela_kę danego projektu, a w przypadku lwt+ także przedstawiciela_kę partnera.

O obu spotkaniach organizator poinformuje szczegółowo drogą e-mailową na adres osoby do kontaktu podanej we wniosku. 

15 maja 2023 na naszej stronie www.latowteatrze.pl ogłosimy terminy konsultacji dla wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania, a chcieliby spotkać się z przedstawicielami_kami komisji, by otrzymać informację zwrotną nt. złożonego wniosku.

Serdecznie gratulujemy beneficjentom tegorocznej, 16. już edycji programu!

Witamy w gronie Rodziny Lata w teatrze!