NA TROPIE SKRZATÓW

Towarzystwo Miłośników Ponikwi

W Ponikwi żyją skrzaty. To nie żart! Mamy na to dowody. Jakie? Skrzaty zamieszkują pasmo Karpatów, a Ponikiew leży u stóp Beskidu Małego. Skrzaty kochają las – Ponikiew z trzech stron otoczona jest lasem. Jak myślicie, czym zajmują się skrzaty? Głównie stolarstwem i wikliniarstwem. Dokładnie tym samym, czym trudnią się starsi mieszkańcy Ponikwi! W dodatku rok temu w tej miejscowości zamieszkał najsłynniejszy polski skrzatolog Profesor Wróbel! To nie może być przypadek! Skrzaty mieszkają w Ponikwi, to pewne!

Podstawą do pracy twórczej będzie wspólna lektura książki Wila Huygena „Skrzaty”. Z uwagi na encyklopedyczny charakter książka stanowi świetny punkt wyjścia do budowania własnych opowieści o skrzatach. Wielość wątków pozwala na dostosowanie tematu do wieku uczestników. Umożliwia zarówno zapoznanie z samą figurą skrzata, jaki i podejmowanie wątków związanych ze stylem życia i myślenia skrzatów (jak proekologiczna postawa, afirmacja życia i uważność).

Uczestników zaprosimy do udziału w warsztatach teatralnych, plastycznych i muzycznych. Przygotują podczas nich Skrzacią Wystawę Multisensoryczną oraz Spektakl Na Miarę Skrzatów – nieduży, złożony z mikroopowieści, zagrany na scenie w Domu Ludowym.