ŚWIĘTO

Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" + Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Chcielibyśmy podjąć z wielokulturową grupą dzieci temat święta jako czasu celebrowania tego, co ważne. Zapytamy dzieci, co ich zdaniem warto celebrować, a następnie zaprosimy najmłodszych do wykreowania własnego nowego święta. W trakcie artystycznych poszukiwań będziemy się inspirować elementami kultury tradycyjnej: dowiemy się, po co są święta oraz w jaki sposób obchodzi się je w różnych stronach świata.

Podczas projektu dzieci będą pracować w trzech grupach. W programie każdej z nich znajdą się: twórcze warsztaty kulturowe w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, taniec, zadania aktorskie, gry i zabawy teatralne, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i umiejętność pracy w grupie. Ponadto każda z grup będzie się specjalizować w innym obszarze ekspresji teatralnej. Grupa aktorska pozna wybrane elementy gry w planie żywym i lalkowym, plastyki ruchu oraz budowania scen zbiorowych. Uczestnicy skupią się na budowaniu scen pokazu finałowego. Grupa aktorsko-plastyczna będzie eksperymentować z różnymi technikami budowania scenografii i kostiumu, a także technikami animacji form teatru lalek. Grupa aktorsko-muzyczna stworzy oprawę dźwiękową spektaklu finałowego. Zajęcia oparte zostaną na ćwiczeniach emisyjnych, umuzykalniających, rytmicznych oraz zadaniach ułatwiających przełamywanie niechęci związanej z wyrażaniem siebie za pomocą dźwięku. Rezultatem kreatywnych podróży będzie spektakl plenerowy z udziałem wszystkich grup.