SZTUKA PRZETRWANIA ZABAWY

Dom Kultury w Strzelnie + Stowarzyszenie "Ecce Homo"

Projekt „Sztuka przetrwania zabawy” jest wynikiem współpracy Domu Kultury w Strzelnie ze Stowarzyszeniem Ecce Homo. Celem naszych działań jest wzmacnianie łagodnej postawy pełnej empatii i szacunku w komunikacji oraz nawiązanie kontaktu z przyrodą. Las będzie dla nas miejscem, które wesprze procesy samoregulacji, wyciszenie, ładowanie akumulatorów oraz zainspiruje naszą twórczość.

W ramach warsztatów teatralnych skorzystamy z teatru improwizowanego, pantomimy i zajęć z uważności. W warsztatach dźwiękowych zbadamy muzykę naszych przodków. Wykonamy instrumenty muzyczne i skomponujemy własne utwory. Warsztaty plastyczne obejmować będą projektowanie plakatów, tworzenie masek leśnych duchów, malowanie na korze i pniach drzew. Podczas warsztatów uważności na słowa skupimy się na komunikacji interpersonalnej. Będziemy pisać teksty promocyjne i trenować wystąpienia medialne. Warsztaty przyrodnicze pozwolą nam poznać elementy survivalu oraz lokalną florę i faunę.  Warsztaty hipoterepeutyczno-jeździeckie umożliwią nam kontakt z końmi ze stadniny, co pozwoli nam obcować z naturą i rozwijać zdolności psychoruchowe.

Chcemy, by udział w projekcie nie tylko dostarczył dzieciom wspaniałych i edukacyjnych zajęć, ale także pomógł im rozwinąć ważne umiejętności społeczne i emocjonalne, które będą miały znaczenie przez całe życie.