Do tegorocznej edycji programu złożono 186 wniosków. Pozytywną ocenę formalną otrzymały 172 wnioski, które zostały poddane ocenie organizacyjnej i merytorycznej.

 Zespół Sterujący w składzie:

  1. Małgorzata Adamczyk
  2. Maria Babicka
  3. Robert Jarosz
  4. Katarzyna Kotarska
  5. Krzysztof Magdziak
  6. Kamila Majchrzycka – Szymańska

po zapoznaniu się z 172 wnioskami zdecydował o przyznaniu dofinansowania 35 projektom, przyznając łączną kwotę dotacji w wysokości 1.499.889 złotych.

Niezwykle się cieszymy, ponieważ w tym roku Lato w teatrze zrealizuje, aż 13 podmiotów, które nie mają doświadczenia w programie Lato w teatrze, a 24 projekty odbędą się w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

W załącznikach publikujemy:
1. Listę wniosków które otrzymały dofinansowanie.
2. Listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania.
3. Wykaz wniosków, które zawierają błędy formalne.
 

Jednocześnie informujemy, że w maju czekają na beneficjentów dwa ważne spotkania:

  1. Spotkanie informacyjne on-line dla beneficjentów dotyczące m.in. składania aktualizacji, harmonogramu programu, zaplanowanych form wsparcia, obowiązkowego szkolenia wyjazdowego odbędzie się dnia 7 maja 2024 roku w godz. 11:00 – 13:00 na zoomie pod linkiem https://zoom.us/j/93117904750?pwd=QWg3Zzc5L3VMSks1NGZNQU5PanhGQT09; Identyfikator spotkania: 931 1790 4750; Kod dostępu: 603445
  2. Obowiązkowy wyjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 24-26.05.2024r. w Kazimierzu Dolnym. Na szkolenie zapraszamy koordynatora/koordynatorkę projektu (osobę odpowiedzialną za współpracę osób realizujących projekt). 

O obu spotkaniach poinformujemy szczegółowo drogą e-mailową na adres osoby do kontaktu podanej we wniosku. Na stronie internetowej www.latowteatrze.pl pojawią się też o nich szczegółowe informacje.

W połowie maja na naszej stronie www.latowteatrze.pl ogłosimy terminy konsultacji dla wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania, a chcieliby spotkać się z przedstawicielami_kami komisji, by otrzymać informację zwrotną nt. złożonego wniosku. 

Serdecznie gratulujemy beneficjentom tegorocznej, 17. już edycji programu!