WIDZIALNI

Wrocławski Teatr Lalek

Nasze warsztaty będą przede wszystkim przestrzenią spotkania, empatii i współpracy. Będziemy wspólnie bawić się i tworzyć, odkrywać wyjątkowość i mocne strony każdego dziecka! Do udziału w półkoloniach zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 8-12 lat – projekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Zagłębimy się w niewidzialnym, angażując zmysły inne niż wzrok. Damy się pokierować węchowi i smakowi, doświadczymy ciszy i dźwięków oraz dotyku jako sposobu poznawania świata. Zapoznamy osoby uczestniczące ze współczesnymi eksperymentami performatywnymi, żeby sprawdzić, czy można opowiadać o świecie inaczej niż tylko obrazami. Odwołanie do świata zmysłów pozwoli nie tylko rozwijać uważność i poszerzać percepcję, ale również stworzy wspólną przestrzeń pracy.

Finał projektu będzie zapisem procesu poszukiwań: performensem złożonym z indywidualnych i grupowych instalacji, małych form chóralnych, prac wideo. Każde dziecko w wybranej przez siebie formie przedstawi swoją opowieść, wydobędzie z ciemności to, co musi ujrzeć światło dzienne