Dialog lipiec-sierpień 2016

Osoby zajmujące się pedagogiką teatru

W miesięczniku Dialog w 2016 roku pojawiły się następujące teksty poświęcone pedagogice teatru. 

Dwór - teatr - władza: sztuki działania AGATA PIETRZYK-SŁAWIŃSKA, PIOTR MORAWSKI

TR 2.0 - więcej niż widz! ANNA ROCHOWSKA

Bieg długodystansowca, czyli pedagog teatru na etacie. DOROTA KOWALKOWSKA

Zabawy. DOROTA OGRODZKA, SEBASTIAN ŚWIĄDER

Daleki punkt dojścia. Justyna Czarnota, Alicja Morawska-Rubczak, Dorota Ogrodzka, Anna Rochowska, Justyna Sobczyk, Igor Stokfiszewski, Magdalena Szpak

 

Dialog lipiec-sierpień 2016