Refleksyjnik

Maria Babicka, Justyna Czarnota, Katarzyna Piwońska, Magdalena Szpak

Na portalu Teatroteka Szkolna zachęcamy do korzystania z teatru w szkole i publikujemy konspekty zajęć przedmiotowych i pozalekcyjnych. Postanowiłyśmy wyjść naprzeciw osobom przygotowującym w szkole wydarzenia teatralne i stworzyć materiał, który zawiera refleksje praktyków. Zaprosiłyśmy osoby współpracujące z nami w Teatrotece Szkolnej i wspólnie z nimi przygotowałyśmy „Refleksyjnik”. Publikacja ma formę zeszytu ćwiczeń
– zostawiłyśmy miejsce na komentarze, notatki, rysunki i uzupełnienie odpowiedzi w zadaniach. Mamy nadzieję, że przygotowany w ten sposób materiał stanie się inspiracją do przemyślenia swojego sposobu teatralnej
pracy!
„Refleksyjnik” składa się z trzech części:
Zainspiruj się!
Zamieszczamy tu zbiór rozmów z czterema nauczycielkami i nauczycielem. Łączy ich chęć traktowania teatru jako przestrzeni, w której młodzi ludzie mogą mówić o ważnych dla nich sprawach. 
Poznaj inne punkty widzenia!
Uczniowie często pracują teatralnie nie tylko w szkole, ale też w lokalnych ośrodkach kultury. Przygotowałyśmy kwestionariusz zawierający pytania do osób prowadzących dziecięce i młodzieżowe amatorskie grupy teatralne.
Sześć instruktorek udziela w tej części odpowiedzi na zadane przez nas pytania.
Przywołaj wspomnienia, zaplanuj zmiany!
Ta część składa się z zadań uporządkowanych w sposób, który pozwala czytelniczkom i czytelnikom przeanalizować ostatnio realizowany spektakl teatralny z wielu perspektyw. Zapraszamy w niej do rysowania, robienia
kolaży, zdjęć, uzupełniania tekstów. To okazja, by przywołać wspomnienia i spojrzeć na nie z dystansu oraz zastanowić się, co i w jaki sposób można zmienić w swoich teatralnych działaniach w szkole.

Refleksyjnik